Интерактивност

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Интерактивност.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона за интерактивност

Интерактивност


Действие при щракване

Задава действието, което се изпълнява, когато щракнете върху избрания обект по време на прожекция. Можете да приписвате действия и на групирани обекти.

Без действие

Не се извършва действие.

Преход към предходния кадър

Преминава с един кадър назад в прожекцията.

Преход към следващия кадър

Преминава с един кадър напред в прожекцията.

Преход към първия кадър

Преминава към първия кадър в прожекцията.

Преход към последния кадър

Преминава към последния кадър в прожекцията.

Преминаване към страница или обект

Преминава към кадър или наименуван обект в кадър.

Цел

Изброява кадрите и обектите, към които може да се премине.

Кадър/обект

Въведете името на кадъра или обекта, който желаете да намерите.

Търсене

Търси зададения кадър или обект.

Преход към документ

Отваря и показва файл по време на прожекция. Ако изберете файл на LibreOffice като документ – цел, можете да посочите и на коя страница да се отвори.

Документ

Задайте местоположението на документа – цел.

Документ

Въведете път до файла, който желаете да отворите, или натиснете Преглед, за да го намерите файла.

Преглед

Намерете файла, който желаете да отворите.

Изпълнение на звук

Възпроизвежда звуков файл.

Звук

Задайте местоположението на звуковия файл.

Звук

Въведете път към звуковия файл, който желаете да отворите, или натиснете Преглед, за да намерите файла.

Преглед

Намерете звуковия файл, който желаете да възпроизведете.

note

Ако не сте инсталирали звукови файлове с LibreOffice, можете да стартирате отново инсталатора на LibreOffice и да изберете Промяна.


Възпроизвеждане

Възпроизвежда избрания звуков файл.

Стартиране на програма

Стартира програма по време на прожекция.

Програма

Програма

Въведете път към програмата, която желаете да стартирате, или натиснете Преглед, за да я намерите.

Преглед

Намерете програмата, която желаете да стартирате.

Стартиране на макрос

Изпълнява макрос по време на прожекцията.

Макрос

Макрос

Въведете път към макроса, който желаете да стартирате, или натиснете Преглед, за да го намерите.

Преглед

Намерете макроса, който желаете да стартирате.

Изход от презентацията

Спира презентацията.

Изпълняване на действието на обекта

За вмъкнати OLE обекти можете да изберете „Изпълняване на действието на обекта“ .

Редактиране

Отваря обекта в режим на редактиране.

Моля, подкрепете ни!