Панел „Анимация“

Служи за приписване на ефекти към избрани обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Анимация по избор.

В лентата Рисунка щракнете върху

Икона за анимация по избор

Потребителска анимация


Списък с анимации

Списъкът с анимации показва всички анимации за текущия кадър.

Всеки елемент от списъка се състои от следните два реда:

Добавяне

Добавя анимация за избрания обект в кадъра.

Премахване

Премахва избраните анимационни ефекти от списъка с анимации.

Смяна на реда

Щракнете върху някой от бутоните, за да преместите избрания анимационен ефект нагоре или надолу в списъка.

Категория

Изберете категория анимация. Налице са следните категории:

Ефект

Изберете анимация.

Възпроизвеждане

Показва кога трябва да се стартира избраната анимация. Налице са следните възможности:

Свойства: Посока, Количество, Цвят, Цвят за запълване, Размер, Цвят на контура, Шрифт, Размер на шрифта, Начертание

Позволява ви да избирате допълнителните свойства на анимацията. Щракнете върху бутона Настройки, за да отворите диалоговия прозорец Настройки на ефект, в който можете да избирате и прилагате свойства.

Времетраене

Указва продължителността на избраната анимация.

Закъснение

Началото на анимацията ще се забави със зададения период от време.

Автоматичен преглед

Изберете, за да преглеждате нови или редактирани ефекти в кадъра, докато ги задавате.

Възпроизвеждане

Възпроизвежда избрания анимационен ефект в мострата.

Моля, подкрепете ни!