Сричкопренасяне

Включва и изключва сричкопренасянето в текстови обекти. Можете да превключвате сричкопренасянето за всеки абзац поотделно.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.


Моля, подкрепете ни!