Зад обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Фигура - Подреждане - Зад обекта.

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Зад обекта.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Подреждане - Зад обекта.

От лентите с инструменти:

Икона „Зад обекта“

Зад обекта


Изберете обекта или обектите, които желаете да преместите зад друг обект. Щракнете с десния бутон и изберете Подреждане - Пред обекта, после щракнете върху обект в кадъра.

note

Пренареждането на обекти влияе върху реда на изобразяване на всички обекти в документа.


Моля, подкрепете ни!