Пред обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

От контекстното меню:

Choose Arrange - In Front of Object

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

От лентите с инструменти:

Icon In Front of Object

Пред обекта


Изберете обекта или обектите, които желаете да преместите напред. Щракнете с десния бутон и изберете Подреждане - Пред обекта, после щракнете върху обект в кадъра.

Моля, подкрепете ни!