Пред обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Подреждане - Пред обекта (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню за избрания обект и изберете Подреждане - Пред обекта

От лентата Рисунка отворете лентата Подреждане и щракнете тук:

Икона

Пред обекта


Изберете обекта или обектите, които желаете да преместите напред. Щракнете с десния бутон и изберете Подреждане - Пред обекта, после щракнете върху обект в кадъра.

Моля, подкрепете ни!