Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Изберете Фигура - Подреждане (LibreOffice Draw).

Икона за подреждане

Подреждане


Избиране на припокрити обекти

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Преместване напред

Премества избрания обект с едно ниво напред, така че да бъде по-близо до предния план.

Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Пред обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

Зад обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

Размяна

Разменя два обекта в реда на изобразяване.

Моля, подкрепете ни!