Съединителни линии

Задава свойствата на съединителна линия.

Тип

Изброява наличните типове съединителни линии. Има четири вида съединителни линии: стандартни, начупени, прави и извити.

Изместване на линията

Задава изместването на съединителна линия. Резултатът се вижда в прозореца с мострата.

Линия 1

Въведете стойност за изместването на линия 1.

Линия 2

Въведете стойност за изместването на линия 2.

Линия 3

Въведете стойност за изместването на линия 3.

Разстояния

Задава разстоянията до краищата на съединителна линия.

Начало по хоризонтала

Въведете размера на желаното празно пространство по хоризонтала в началото на съединителната линия.

Начало по вертикала

Въведете размера на желаното празно пространство по вертикала в началото на съединителната линия.

Край по хоризонтала

Въведете размера на желаното празно пространство по хоризонтала в края на съединителната линия.

Край по вертикала

Въведете размера на желаното празно пространство по вертикала в началото на съединителната линия.

Нулиране на изместването

Възстановява подразбираните стойности за изместване. (Тази команда е достъпна само чрез контекстното меню.)

Моля, подкрепете ни!