Оформление на кадър

Отваря подменю с оформления на кадър.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Оформление.


Прилагане дизайн на кадър върху кадър образец

Моля, подкрепете ни!