Изтриване

Изтрива избраните колони от таблицата.

Тази команда е налична само ако курсура е в таблица.

За достъп до тази команда...

Oт лентата Taблица изберете

Икона

Изтриване на колона


Моля, подкрепете ни!