Зареждане на кадър образец

Позволява ви да заредите допълнителни варианти за дизайн на кадри в презентацията.

Изберете категория дизайн, а след това – шаблона, който искате да приложите.

Категории

Показва наличните категории за дизайн на кадри.

Шаблони

Показва шаблоните за избраната категория дизайн.

Още >>

Показва или скрива мостра на избрания шаблон.

Икона Бележка

Някои шаблони може да не съдържат видими текстови или графични обекти.


Моля, подкрепете ни!