Форматиране на клетки

Задава свойствата на избраната таблица, например шрифтове и шрифтови ефекти, кантове и фон.

За достъп до тази команда...

В лентата Таблица щракнете върху Свойства на таблица.


Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Моля, подкрепете ни!