Автор

Вмъква в активния кадър собственото и фамилното име от данните за потребителя наLibreOffice .

За да редактирате името, изберете - LibreOffice - Данни за потребител.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Автор


Моля, подкрепете ни!