Полета

Изброява общите полета, които можете да вмъкнете в кадъра.

Ако желаете да редактирате поле в кадъра, изберете го и използвайте Редактиране - Полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле


Дата (фиксирана)

Вмъква текущата дата в кадъра като фиксирано поле. Датата не се обновява автоматично.

Дата (променлива)

Вмъква текущата дата в кадъра като променливо поле. Датата се обновява автоматично, когато презаредите файла.

Час (фиксиран)

Вмъква текущия час в кадъра като фиксирано поле. Часът не се обновява автоматично.

Час (променлив)

Вмъква текущия час в кадъра като променливо поле. Часът се обновява автоматично, когато презаредите файла.

Автор

Вмъква в активния кадър собственото и фамилното име от данните за потребителя наLibreOffice .

Номер на страница

Вмъква номера на страницата в текущия кадър или страница. Ако искате да добавите номер на страница във всички кадри, изберете „Изглед - и вмъкнете полето с номер на страница. За да промените формата на номера, изберете раздела - Свойства - Страница, после изберете формат от списъка в областта Настройки за оформление.

Име на файл

Вмъква името на активния файл. Името се попълва чак след като запишете файла.

Моля, подкрепете ни!