Вмъкване на текст

Вмъква текст от ASCII, RTF или HTML файл в активния кадър.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Файл

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Файл


За вмъквания текст се използва подразбираното текстово форматиране на активния кадър. Ако желаете, можете да плъзнете текстова рамка в кадъра, след което да вмъкнете текста. Текстовата рамка автоматично се разширява надолу, ако текстът е по-дълъг.

Списък на елементите

Изберете от списъка текста, който желаете да вмъкнете.

Връзка

Вмъква текст като връзка. Връзките се обновяват автоматично, когато файлът – източник се промени.

Моля, подкрепете ни!