Вмъкване на /обекти от файл

Позволява ви да вмъкнете целия файл или специфични елементи от файла.

За достъп до тази команда...

Изберете .

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за вмъкване на кадър от файл


Диалог за вмъкване от файл

За да вмъкнете специфични елементи от файл:

  1. Щракнете върху знака „плюс“ до името на файла и изберете елементите, които желаете да вмъкнете. Натиснете и задръжте , за да добавяте, или Shift, за да разширите селекцията.

  2. Ако желаете да вмъкнете файл като връзка, изберете Връзка.

  3. Натиснете OK.

  4. В отговор на запитването натиснете Да, ако желаете елементите да се мащабират, за да се поберат в кадъра, или Не, ако искате да запазите оригиналния им размер.

Връзка

Вмъква файл или елементи от него като връзка, която се обновява автоматично при промяна във файла – източник.

Изтриване на неизползваните фонове

Неизползваните образци на страници не се вмъкват.

Моля, подкрепете ни!