Колони

Вмъква нова колона вляво от активната клетка. Вмъкват се толкова колони, колкото са били избрани. Съществуващите колони се преместват надясно.

За достъп до тази команда...

В контекстното меню на клетка изберете Вмъкване - Колони


Моля, подкрепете ни!