Редактиране на помощна линия/точка

Задава позицията на избраната помощна точка или линия спрямо горния ляв ъгъл на страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете помощна линия или точка, отворете контекстното меню и изберете Редактиране на помощна линия/точка


Изтриване на помощна линия/точка

Изтрива избраната помощна точка или линия.

Моля, подкрепете ни!