Помощна точка/линия

Вмъква помощна точка или линия, която улеснява бързото подравняване на обекти. Помощните точки и линии не се виждат в разпечатката.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Вмъкване на помощна точка/линия (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню и изберете Вмъкване на помощна линия/точка


tip

Можете да плъзгате помощни линии от скалите и да ги пускате в страницата. За да изтриете помощна линия, плъзнете я обратно върху скалата.


Начертайте или преместете обект близо до помощна линия или точка и той ще прилепне към нея.

За да зададете обхвата за прилепване, изберете в диалоговия прозорец Настройки.

Диалог за помощен обект

Позиция

Задава позицията на избрана помощна точка или линия спрямо горния ляв ъгъл на страницата.

note

Освен това можете просто да плъзнете помощната точка или линия до нова позиция.


Ос X

Въведете желаното разстояние между помощната точка или линия и левия ръб на страницата.

Ос Y

Въведете желаното разстояние между помощната точка или линия и горния ръб на страницата.

Тип

Задава вида на помощния обект, който желаете да вмъкнете.

Точка

Вмъква помощна точка.

Вертикала

Вмъква вертикална помощна линия.

Хоризонтала

Вмъква хоризонтална помощна линия.

Моля, подкрепете ни!