Оформление на бележка образец

Тук можете да добавите колонтитули, дата и номер на кадър в образеца за бележки.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Бележка образец.


Моля, подкрепете ни!