Оформление на кадър образец

Добавя или премахва запазени места за колонтитули, дата и номер на кадър в кадъра образец.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Елементи на образеца.


Диалог за оформление образец

Запазени места

Горен колонтитул

Добавя запазено място за горен колонтитул в кадъра образец.

Дата/час

Добавя запазено място за дата/час в кадъра образец.

Долен колонтитул

Добавя запазено място за долен колонтитул в кадъра образец.

Номер на кадър

Добавя запазено място за номер на кадър в кадъра образец.

Моля, подкрепете ни!