Бележки

Превключва към изгледа за бележки, в който можете да добавяте бележки към кадрите. Бележките са скрити от публиката, когато изнасяте презентацията.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Бележки.


Моля, подкрепете ни!