План

Превключва към изглед – план, в който можете да променяте реда на кадрите, както и техните заглавия и подточки.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - План


Лентата Форматиране на текст съдържа следните икони за заглавия на кадри:Повишаване, Понижаване, Преместване нагоре and Преместване надолу. Ако желаете да промените реда на заглавията на кадри с клавиатурата, уверете се, че курсорът е в началото на заглавие и натиснете Tab, за да преместите заглавието с едно ниво надолу в йерархията. За да преместите заглавието с едно ниво нагоре, натиснете Shift+Tab.

Най-горното ниво в плана отговаря на заглавията в кадрите, а по-долните нива – на подточките.

Моля, подкрепете ни!