Презентация

Общи команди за кадри.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Презентация.


Кадър

Вмъква кадър след текущо избрания.

Оформление на кадър

Отваря подменю с оформления на кадър.

Смяна на кадъра образец

Показва диалоговия прозорец Налични кадри образци, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

Дублиране на кадър

Вмъква копие на текущия кадър след него.

Разширяване на кадъра

Създава нов кадър за всяка подточка от най-горно ниво (следващото ниво след заглавията на кадри) в избрания кадър. Текстът от плана става заглавие на новия кадър. Подточките под най-горното ниво преминават с едно ниво нагоре в новия кадър.

Прожекция

Стартира прожекция.

Моля, подкрепете ни!