Редактиране на полета

Позволява редактиране на свойствата на вмъкнато поле. За да редактирате вмъкнато поле, щракнете двукратно върху него.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Полета


Тип на поле

Задава типа на полето.

Фиксирано

Показва съдържанието на полето от момента на вмъкването му.

Променливо

Показва текущата стойност на полето.

Език

Изберете езика за полето.

Формат

Изберете формат за показване на полето.

Моля, подкрепете ни!