Преливане

Създава фигури и ги разпределя на равни стъпки между два графични обекта.

LibreOffice създава серия от преходни фигури между два избрани обекта и групира резултата.

За достъп до тази команда...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only).


Настройки

Определя настройките за преливане.

Стъпки

Въведете броя фигури, които желаете между двата избрани обекта.

Преливане на атрибути

Извършва постепенно преливане между свойствата на линиите и запълването на избраните обекти. Например ако избраните обекти са запълнени с различни цветове, ще бъде приложено преливане между двата цвята.

Еднаква ориентация

Създава гладък преход между избраните обекти.

Моля, подкрепете ни!