Дублиране

Създава едно или повече копия на избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Дублиране.

Shift+F3


Диалог за дублиране

Дублиране на обекти

Брой копия

Въведете броя на копията, които желаете да създадете.

Стойности от избора

Икона за стойности

Въвежда ширината и височината на избрания обект в полетата Ос X и Ос Y, а цвета на запълване на обекта – в полето Начало. Ъгълът на завъртане на обекта не се въвежда.

Разположение

Задава позицията и завъртането на дубликата спрямо избрания обект.

Ос X

Въведете разстоянието по хоризонтала между центровете на избрания обект и дублирания. Положителни стойности отместват дублирания обект надясно, а отрицателни стойности – наляво.

Ос Y

Въведете разстоянието по вертикала между центровете на избрания обект и дублирания. Положителни стойности отместват дублирания обект нагоре, а отрицателни стойности - надолу.

Ъгъл

Въведете ъгъла (от 0 до 359 градуса) на който желаете да бъде завъртян дублираният обект. При положителни стойности дублираният обект ще се завърти по посока на часовниковата стрелка, а при отрицателни стойности – обратно на часовниковата стрелка.

Уголемяване

Задава размера на дублирания обект.

Ширина

Въведете стойността, с която искате да увеличите или намалите ширината на дублирания обект.

Височина

Въведете стойността, с която искате да увеличите или намалите височината на дублирания обект.

Цветове

Задава цветовете за избрания и дублирания обект. Ако създавате няколко копия, тези цветове определят началната и крайната точка на цветовия градиент.

Възпроизвеждане

Изберете цвят за избрания обект.

Край

Изберете цвят за дублирания обект. Ако създавате няколко копия, цветът ще бъде приложен върху последното.

Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

warning

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.


Моля, подкрепете ни!