Навигатор

Отваря навигатора, чрез който можете бързо да преминете към друг кадър или друг отворен файл.

Можете да закачите навигатора към границите на работната площ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Навигатор.

От лентите с инструменти:

Икона за превключване на навигатора

Навигатор - вкл./изкл.

От клавиатурата:

F5


Икона Съвет

За да отворите навигатора, когато редактирате презентация, натиснете +Shift+F5.


Показалец

Превръща показалеца на мишката в писалка, с която можете да пишете върху кадрите по време на прожекция. Не можете да променяте цвета на писалката.

Икона

Показалец

Преминава към .

Икона „Първи кадър“

Преминава към .

Икона „Предишен кадър“

Преминава към .

Икона „Следващ кадър“

Преминава към .

Икона „Последен кадър“

Режим при плъзгане

Управлява плъзгането и пускането на кадри и наименувани обекти в активния кадър. Можете да вмъквате кадри и наименувани обекти само от записан файл. Наименуваните обекти могат да се вмъкват само като копия.

Икона

Вмъкване като хипервръзка

Икона

Вмъкване като връзка

Икона

Вмъкване като копие

Вмъкване като хипервръзка

Вмъква кадри като хипервръзка (URL) в активния кадър.

Вмъкване като връзка

Вмъква кадри като връзка в активния кадър.

Вмъкване като копие

Вмъква копие на кадър или наименуван обект в активния кадър.

Показване на фигури

В подменюто можете да изберете дали да се показва списък с всички фигури или само с наименуваните фигури. Можете да размествате фигурите в списъка с плъзгане и пускане. Когато фокусирате кадър и натиснете клавиша Tab, ще бъде избрана следващата фигура в определения ред.

Съществуващи кадри

Показва наличните кадри. Щракнете двукратно върху кадър, за да го направите активен.

Отваряне на документи

Показва наличните файлове на LibreOffice. Изберете файл, за да се покаже съдържанието, което можете да вмъкнете.

Моля, подкрепете ни!