Страница

Определя ориентацията на страницата, белите полета, фона и други настройки за оформлението.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Свойства на кадър и отворете раздела Страница.


Формат на хартията

Формат

Изберете формат на хартията, поддържан от принтера ви. Можете да създадете размер на листа по избор, като посочите По избор и въведете стойностите за размерите в полетата Ширина и Височина.

Ширина

Показва ширината на хартията за формата, избран в полето Формат. Ако сте избрали формата По избор, въведете стойност за ширината на страницата.

Височина

Показва височината на хартията за формата, избран в полето Формат. Ако сте избрали формата По избор, въведете стойност за височината на страницата.

Портрет

Ориентацията на страницата е вертикална.

Пейзаж

Ориентацията на страницата хоризонтална.

Касета с хартия

Избирате източника на хартия на принтера.

Икона Съвет

Ако в документа е използван повече от един формат на хартията, можете да изберете отделна касета за всеки формат.


Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Бели полета

Укажете разстоянието между края на печатната страница и областта за печат.

Отляво

Въведете разстоянието между левия край на листа и данните. Можете да видите резултата в мострата.

Отдясно

Въведете разстоянието между десния край на листа и данните. Можете да видите резултата в мострата.

Отгоре

Въведете разстоянието между грония край на листа и данните. Можете да видите резултата в мострата.

Отдолу

Въведете разстоянието между долния край на листа и данните. Можете да видите резултата в мострата.

Формат

Определете формата на номерирането на страниците.

Побиране на обекта в хартията

Намалява мащаба на обектите и размера на шрифта на страницата, така че да се отпечатат на избрания формат на листа.

Моля, подкрепете ни!