Експортиране

Експортира презентацията или рисунката с възможност за задаване на настройките за експортиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране.


При следващите файлови формати имате достъп до допълнителни настройки за експортиране, след като натиснете Записване:

c, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Моля, подкрепете ни!