Меню Фигура

Изберете Фигура - Преобразуване (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване

Изберете Фигура - Преобразуване - В крива (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В крива

Изберете Фигура - Преобразуване - В многоъгълник (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В многоъгълник

Изберете Фигура - Преобразуване - В триизмерен обект (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В триизмерен обект

Изберете Фигура - Преобразуване - В ротационен обект (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В ротационен обект

Изберете Фигура - Преобразуване - В растерно изображение (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В растерно изображение

Изберете Фигура - Преобразуване - В метафайл (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В метафайл

Изберете Фигура - Преобразуване - В очертание (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В очертание

От лентата с менюта:

Изберете Фигура - Подреждане - Пред обекта.

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Пред обекта.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Подреждане - Пред обекта.

От лентите с инструменти:

Икона „Пред обекта“

Пред обекта

От лентата с менюта:

Изберете Фигура - Подреждане - Зад обекта.

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Зад обекта.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Подреждане - Зад обекта.

От лентите с инструменти:

Икона „Зад обекта“

Зад обекта

Изберете Фигура - Подреждане - Размяна (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню за избрания обект и изберете Подреждане - Размяна

От лентата Рисунка отворете лентата Подреждане и щракнете тук:

Икона за размяна

Размяна

Изберете Фигура - Комбиниране (само в LibreOffice Draw).

Изберете две или повече обекти, отворете контекстното меню и изберете Комбиниране.

Изберете Фигура - Разделяне (само в LibreOffice Draw).

Изберете комбиниран обект, отворете контекстното меню и изберете Разделяне.

Изберете Фигура - Свързване (само в LibreOffice Draw).

Изберете две или повече линии, отворете контекстното меню и изберете Свързване.

Изберете Фигура - Прекъсване (само в LibreOffice Draw).

Изберете линия, която е била създадена чрез свързване на две или повече линии, отворете контекстното меню и изберете Прекъсване.

Изберете Фигура (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури

Изберете Фигура - Обединение (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури - Обединение

Изберете Фигура - Разлика (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури - Разлика

Изберете Фигура - Сечение (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури - Сечение

Моля, подкрепете ни!