Меню Форматиране

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване

Щракнете върху иконата Размерна линия в лентата с инструменти Линии и стрелки.

Изберете слоя и изберете Форматиране - Слой.

Отворете контекстното меню на етикета на слоя – изберете Промяна на слой.

Изберете Форматиране - Интерактивност.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона за интерактивност

Интерактивност

Моля, подкрепете ни!