Меню Вмъкване

Изберете Вмъкване - Дублиране на кадър

Изберете Вмъкване - Разширяване на кадъра

Изберете Вмъкване - Обобщаващ кадър

Изберете Вмъкване - Вмъкване на помощна точка/линия (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню и изберете Вмъкване на помощна линия/точка

Изберете помощна линия или точка, отворете контекстното меню и изберете Редактиране на помощна линия/точка

Изберете Вмъкване - Таблица.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за вмъкване на таблица

Таблица

Изберете .

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за вмъкване на кадър от файл

Изберете Вмъкване - Поле

Изберете Вмъкване - Поле - Дата (фиксирана)

Изберете Вмъкване - Поле - Дата (променлива)

Изберете Вмъкване - Поле - Час (фиксиран)

Изберете Вмъкване - Поле - Час (променлив)

Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница

Изберете Вмъкване - Поле - Автор

Изберете Вмъкване - Поле - Име на файл

Моля, подкрепете ни!