Меню Изглед

Изберете Изглед - Скали.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Презентация.

Изберете Изглед - Цветове/степени на сивото.

Изберете Изглед - Нормален.

Изберете Изглед - План.

Изберете Изглед - Сортиране на кадри.

Изберете Изглед - Бележки.

Изберете Изглед - Листовка образец.

Изберете Прожекция - Прожекция.

F5

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона „Прожекция“

Прожекция

Изберете Изглед - Нормален.

Изберете Изглед - Кадър образец.

Изберете Изглед - Кадър образец.

Изберете Изглед - Бележка образец.

Изберете Кадър - Елементи на образеца.

Изберете Вмъкване - Колонтитули.

Изберете Вмъкване - Номер на страница.

Изберете Вмъкване - Дата и час.

Изберете Изглед - Нормален.

Изберете Изглед - Кадър образец.

Изберете Изглед - Бележки.

Моля, подкрепете ни!