Меню Редактиране

Изберете Редактиране - Дублиране.

Shift+F3

Изберете Фигура - Преливане (само в LibreOffice Draw).

Изберете Кадър - Изтриване на кадър.

Отворете контекстното меню на вмъкнат слой и изберете Изтриване на слой.

Изберете Редактиране - Полета.

Щракнете върху иконата Показване на командите за съединяване в лентата Рисунка.

Икона за редактиране на точките за съединяване

Редактиране на точките за съединяване

Моля, подкрепете ни!