Меню Редактиране

Изберете Редактиране - Дублиране

Shift+F3

Изберете Редактиране - Преливане (само в LibreOffice Draw)

Изберете Редактиране - Изтриване на кадър

Отворете контекстното меню на вмъкнат слой и изберете Изтриване на слой

Изберете Редактиране - Полета

Натиснете бутона Точки за съединияване на лентата Рисунка

Моля, подкрепете ни!