Меню Редактиране

Изберете Редактиране - Дублиране

Shift+F3

Изберете Фигура - Преливане (само в LibreOffice Draw).

Изберете Редактиране - Изтриване на кадър

Отворете контекстното меню на вмъкнат слой и изберете Изтриване на слой

Изберете Редактиране - Полета

Натиснете бутона Показване на командите за съединяване в лентата „Рисунка“.

Моля, подкрепете ни!