За да използвате тази команда

Икона

Правоъгълник

Икона

Елипса

Икона

Крива

Икона

Подравняване

Икона

Подреждане

Моля, подкрепете ни!