Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Текст.


Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Единично подчертан

Подчертава избрания текст с единична линия.

Двойно подчертан

Подчертава избрания текст с двойна линия.

Зачертан

Чертае линия през избрания текст, или ако курсорът е в дума – през цялата дума.

Надчертан

Надчертава избрания текст или премахва надчертаването от него. Ако курсорът не е в дума, новият текст, който въвеждате, ще бъде надчертан.

Горен индекс

Намалява размер на шрифта на избрания текст и го повдига над базовата линия.

Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под базовата линия.

Сянка

Добавя хвърлена сянка надолу и надясно от избраните знаци.

Контур

Показва очертанието на избраните знаци. Този ефект не работи с всеки шрифт.

ГЛАВНИ БУКВИ

превръща избраните малки букви в главни.

малки букви

превръща избраните главни букви в малки.

Смяна на регистъра

Превключва регистъра на избраните знаци между Заглавие На Английски, Регистър за изречение, ГЛАВНИ БУКВИ и малки букви.

Изречение

Превръща първата буква от избраните знаци в главна.

Главна Буква На Всяка Дума

превръща първата буква от всяка избрана дума в главна.

оБРАТЕН рЕГИСТЪР

Превключва регистъра на всички избрани знаци.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Половин ширина

Превръща избраните азиатски знаци в знаци с половин ширина.

Пълна ширина

Превръща избраните азиатски знаци в знаци с пълна ширина.

Хирагана

Превръща избраните азиатски знаци в Хирагана.

Катакана

Превръща избраните азиатски знаци в Катакана.

Моля, подкрепете ни!