Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Разредка.


Единична

Прилага единични разстояния между редовете в текущия абзац. Това е настройката по подразбиране.

Икона за редова разредка 1

Редова разредка 1

1,15 реда

Задава редова разредка от 1,15 реда.

Икона за редова разредка 1,15

Редова разредка 1,15

1,5 реда

Задава редова разредка от ред и половина.

Икона за редова разредка 1,5

Редова разредка 1,5

Двойна

Задава редова разредка от два реда.

Икона за редова разредка 2

Редова разредка 2

Увеличаване отстоянието на абзаца

Увеличава отстоянието над избрания абзац.

Икона за увеличаване отстоянието на абзац

Увеличаване отстоянието на абзаца

Намаляване отстоянието на абзаца

Намалява отстоянието над избрания абзац.

Икона за намаляване отстоянието на абзац

Намаляване отстоянието на абзаца

Увеличаване на отстъпа

Увеличава левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка до следващата подразбирана позиция за табулация. Ако са избрани няколко абзаца, се увеличава отстъпът на всички избрани абзаци.

Икона за увеличаване на отстъпа

Увеличаване на отстъпа

Намаляване на отстъпа

Намалява левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка до предишната подразбирана позиция за табулация. Ако са избрани няколко абзаца, се намалява отстъпът на всички избрани абзаци.

Икона за намаляване на отстъпа

Намаляване на отстъпа

Моля, подкрепете ни!