Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Разредка.


Редова разредка: 1

Прилага единични разстояния между редовете в текущия абзац. Това е настройката по подразбиране.

Редова разредка: 1,5

Задава редова разредка от ред и половина.

Редова разредка: 2

Задава редова разредка от два реда.

Увеличаване отстоянието на абзаца

Увеличава отстоянието над избрания абзац.

Намаляване отстоянието на абзаца

Намалява отстоянието над избрания абзац.

Увеличаване на отстъпа

Увеличава левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка до следващата подразбирана позиция за табулация. Ако са избрани няколко абзаца, се увеличава отстъпът на всички избрани абзаци.

Намаляване на отстъпа

Намалява левия отстъп на текущия абзац лили

Моля, подкрепете ни!