Тест на настройките за регистрация

Когато въведете настройки в - LibreOffice Writer - Циркулярни писма по е-поща, можете да ги изпробвате, като натиснете бутона Тест на настройките.

(Списъчно поле за резултати)

В горния списък ще видите резултатите от теста.

Грешки

В списъка Грешки можете да прочетете обяснение за евентуалните грешки, възникнали по време на теста.

Спиране

Натиснете бутона Стоп, за да спрете теста ръчно.

Моля, подкрепете ни!