Автентификация на сървър

В раздела - LibreOffice Writer - Циркулярни писма по е-поща натиснете бутона Автентификация на сървър, за да зададете настройките за сигурност на сървъра.

Изходящият пощенски сървър (SMTP) изисква автентификация

Разрешава автентификацията, която е необходима за изпращане на електронна поща чрез SMTP.

Изходящият пощенски сървър (SMTP) изисква отделна автентификация

Отметнете, ако SMTP сървърът изисква потребителско име и парола.

Потребителско име

Въведете потребителското име за SMTP сървъра.

Парола

Въведете паролата за потребителското име.

Изходящият пощенски сървър използва същата автентификация като входящия сървър.

Отметнете, ако се изисква първо да прочетете пощата си, преди да можете да изпращате. Този метод се нарича още „SMTP след POP3“.

Име на сървър

Въведете името на сървъра за POP 3 или IMAP.

Порт

Въведете порт за POP3 или IMAP сървъра.

POP 3

Указва, че сървърът за входяща поща използва POP 3.

IMAP

Указва, че сървърът за входяща поща използва IMAP.

Потребителско име

Въведете потребителското име за IMAP сървъра.

Парола

Въведете паролата.

Моля, подкрепете ни!