Настройки и предупреждения за сигурността

Служи за задаване на настройки, свързани със сигурността, и предупреждения относно скрита информация в документите.

За достъп до тази команда...

Натиснете бутона Настройки в страницата Сигурност.


Диалоговият прозорец „Настройки и предупреждения за сигурността“ съдържа следните контроли:

При записване или изпращане

Отметнете, за да виждате предупреждение при опит за записване или изпращане на документ, който съдържа записани промени, версии или коментари.

При печат

Отметнете, за да виждате предупреждение при опит за отпечатване на документ, който съдържа записани промени или коментари.

При подписване

Отметнете, за да виждате предупреждение при опит за подписване на документ, който съдържа записани промени, версии, полета, обръщения до други източници (например свързани раздели или свързани картини) или коментари.

При създаване на PDF файлове

Отметнете, за да виждате предупреждение при опит за експортиране към формат PDF на документ, в който се виждат записани промени в Writer или коментари.

Премахване на личната информация при записване

Отметнете, ако искате данните за потребителя винаги да се премахват от свойствата на файла, коментарите и проследените промени. Имената на авторите в коментарите ще бъдат заменени с общи стойности като „Автор1“, „Автор2“ и т.н. Стойностите за час също ще бъдат нулирани до единствена стандартна стойност. Ако това поле не е отметнато, можете да премахнете личната информация от текущия документ с бутона Нулиране на свойствата във Файл - Свойства - Общи.

Препоръчване на защита с парола при записване

Отметнете това поле, ако искате настройката Записване с парола в диалозите за записване на файл да е винаги включена. За да се подразбира записване на файловете без парола, махнете отметката.

Отварянето на хипервръзки изисква +щракване

Ако е отметнато, проследяването на хипервръзки става с щракване върху тях със задържан клавиш . Ако не е отметнато, хипервръзките се отварят с обикновено щракване.

Блокиране на връзки от документи извън надеждните местоположения (виж Сигурност на макросите)

Блокира използването на свързани изображения от документи извън надеждните местоположения, дефинирани в раздела Надеждни източници на диалога „Сигурност на макросите“. Това може да повиши сигурността, ако работите с документи от ненадеждни източници (например Интернет) и се тревожите за уязвимости в софтуерните компоненти за обработка на изображения. Блокирането на връзките означава, че изображенията няма да се зареждат в ненадеждни документи и ще се показват само рамки на запазени места.

Моля, подкрепете ни!