Обновяване по Интернет

Задава някои настройки за автоматичното откриване и изтегляне на обновявания за LibreOffice през Интернет.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Обновяване по Интернет.


Автоматична проверка за обновявания

Отметнете за периодично проверяване за обновявания и изберете колко често LibreOffice да извършва проверка за обновяване. LibreOffice може да проверява веднъж дневно, седмично или месечно, стига да открие работеща връзка с Интернет. Ако се свързвате с Интернет през прокси сървър, задайте го в - Интернет - Прокси.

Когато е налице обновяване, се показва икона и обяснителен текст в лентата с менюта. Щракнете върху иконата, за да продължите.

Ако забраните проверката, иконата изчезва от лентата с менюта.

Икона Бележка

„Обновяване по Интернет“ е модул, който може да бъде включен или изключен от инсталацията. Изберете персонализирано инсталиране в инсталатора на LibreOffice.


Всеки ден

Проверката ще се извършва веднъж дневно.

Всяка седмица

Проверката ще се извършва веднъж в седмицата. Така е по подразбиране.

Всеки месец

Проверката ще се извършва веднъж месечно.

Проверка сега

Незабавно ще бъде извършена проверка.

Автоматично изтегляне на обновявания

Разрешава автоматичното изтегляне на обновявания в указаната папка.

Местоназначение на изтеглянето

Показва избраната папка за съхраняване на изтеглените файлове.

Промяна

Щракнете, за да изберете папка, в която да се изтеглят файловете.

Моля, подкрепете ни!