Обновяване по Интернет

Задава някои настройки за автоматичното откриване и изтегляне на обновявания за LibreOffice през Интернет.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Обновяване по Интернет.


note

„Обновяване по Интернет“ е модул, който се инсталира по подразбиране.


Настройки за обновяване по Интернет

Автоматична проверка за обновявания

Отметнете за периодично проверяване за обновявания и изберете колко често LibreOffice да извършва проверка за обновяване. LibreOffice може да проверява веднъж дневно, седмично или месечно, стига да открие работеща връзка с Интернет. Ако се свързвате с Интернет през прокси сървър, задайте го в - Интернет - Прокси.

Когато е налице актуализация, в лентата с менюта се показва икона Икона за обновяване с обяснителен текст. Щракнете върху иконата, за да продължите.

Ако забраните проверката, иконата изчезва от лентата с менюта.

Всеки ден

Проверката ще се извършва веднъж дневно.

Всяка седмица

Проверката ще се извършва веднъж в седмицата. Така е по подразбиране.

Всеки месец

Проверката ще се извършва веднъж месечно.

Проверка сега

Незабавно ще бъде извършена проверка.

Местоназначение на изтеглянето

Показва избраната папка за съхраняване на изтеглените файлове.

Автоматично изтегляне на обновявания

Разрешава автоматичното изтегляне на обновявания в указаната папка.

Промяна

Щракнете, за да изберете папка местоназначение за изтегляните файлове.

Потребителски агент

Отметнете, за да се изпраща информация за вашата версия на LibreOffice, операционната система и основния хардуер. Тази информация се използва за оптимизиране на изтеглянето.

Моля, подкрепете ни!