Циркулярни писма по е-поща

Задава информацията за потребител и настройките за сървър при изпращане на циркулярни писма по електронната поща.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Циркулярни писма по е-поща.


Информация за потребителя

Въведете информацията за потребител, която да бъде използвана при изпращане на електронна поща.

Име

Въведете името си.

Адрес за е-поща

Въведете адреса си за отговори по електронната поща.

Отговаряне на различен адрес за е-поща

Указва използване на адреса, въведен в полето Адрес за отговор, като адрес за отговаряне по електронната поща.

Адрес за отговор

Въведете адреса за отговори по електронната поща.

Настройки на изходящия сървър (SMTP)

Задайте настройките за изходящи електронни писма.

Име на сървър

Въведете името на SMTP сървъра.

Порт

Въведете порта за SMTP.

Използване на сигурна връзка

Указва използване на защитена връзка за изпращане на електронни писма, когато е налице такава.

Автентификация на сървър

Отваря диалоговия прозорец Автентификация на сървър, в който можете да зададете настройките за автентифициране на сървъра за защитена електронна поща.

Тест на настройките

Отваря диалоговия прозорец Тест на настройките за регистрация, в който се изпробват текущите настройки.

Моля, подкрепете ни!