Надеждни източници

Задава настройките за сигурност на макроси, свързани с надеждни сертификати и файлови местоположения.

Надеждни сертификати

Изброява надеждните сертификати.

Изглед

Отваря диалоговия прозорец за преглеждане на избрания сертификат.

Премахване

Премахва избрания сертификат от списъка с надеждни сертификати.

Надеждни местоположения за файлове

Макросите на документа са изпълними само ако се отворят от едно от следните местоположения.

Добавяне

Отваря диалогов прозорец за избор на папка. Изберете папка, всички макроси от която ще могат да се изпълняват.

Премахване

Премахва избраната папка от списъка с надеждни местоположения на файлове.

Моля, подкрепете ни!