Ниво на сигурност

Изберете нивото на сигурност на макросите измежду четирите възможности. Те се различават според степента на осигуряваната защита. Макросите, чието изпълнение е разрешено при по-високо ниво на сигурност, могат да се изпълняват и при по-ниските нива.

Много високa

Може да се стартират макроси само от надеждни местоположения за файлове. Всички останали макроси, независимо дали са подписани, или не, са забранени.

В раздела „Надеждни източници“ можете да задавате надеждни местоположения на файлове. Разрешено е изпълнението на всички макроси от такива местоположения.

Висока

Могат да бъдат стартирани само макроси от надеждни източници и подписани макроси (от какъвто и да е източник). Макросите, които са нито от надежден източник, нито подписани, са забранени.

Източниците, на които се доверявате, се задават в раздела „Надеждни източници“. Разрешено е да се изпълняват само подписани макроси от надеждни източници, както и всички макроси от надеждни местоположения за файлове.

Среднa

Преди изпълняването на макроси от непознати източници се изисква потвърждение.

Източниците, на които се доверявате, се задават в раздела „Надеждни източници“. Разрешено е да се изпълняват подписани макроси от надеждни източници, както и всички макроси от надеждни местоположения за файлове. За всички останали макроси се изисква потвърждение от вас.

Ниска (не се препоръчва)

Макросите се изпълняват без никакво предупреждение. Използвайте тази настройка само ако е гарантирано, че документите, които отваряте, са сигурни.

Макросите могат да бъдат настроени да се стартират автоматично и са в състояние да нанасят щети, например да изтриват или преименуват файлове. Тази настройка не се препоръчва, когато отваряте документи от други автори.

Моля, подкрепете ни!