Начални параметри за Java

Този диалогов прозорец служи за въвеждане на начални параметри за JRE. Зададените в него настройки важат за всички използвани обкръжения за изпълнение на Java.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Разширени.


Начални параметри на Java

Въведете начален параметър за JRE, както бихте го въвели в командния ред. Натиснете „Присвояване“, за да добавите параметъра към списъка на началните параметри.

Икона Бележка

Не използвайте знаци за освобождаване или кавички в имената на пътища.


Например, за да насочите системното свойство „myprop“ към дадена папка, въведете следния параметър:

-Dmyprop=c:\program files\java

За да разрешите трасирането в JRE, въведете следните параметри:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Икона Бележка

Промените влизат в сила, след като рестартирате LibreOffice.


Зададени начални параметри

Изброява зададените начални параметри за JRE. За да премахнете някой от параметрите, изберете го и натиснете Премахване.

Добавяне

Добавя текущия начален параметър към списъка.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания начален параметър на JRE.

Премахване

Изтрива избрания начален параметър.

Моля, подкрепете ни!