Път за класове

Този диалогов прозорец служи за добавяне на папки и архиви към пътя за класове на Java. Тези пътища са валидни за всяко JRE, което използвате.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Разширени.


Зададени папки и архиви

Задава местоположението на класовете или библиотеките от класове на Java. Новият път за класове става валиден, след като рестартирате LibreOffice.

Икона Внимание

Класовете на Java, достъпни през пътя за класове, не подлежат на проверка за сигурност.


Добавяне на архив

Изберете архивен файл във формат jar или zip и го добавете към пътя за класове.

Добавяне на папка

Изберете папка и я добавете към пътя за класове.

Премахване

Изберете архив или папка в списъка и щракнете върху Премахване, за да премахнете обекта от пътя за класове.

Моля, подкрепете ни!