Разширени

Задава настройките за поддръжка на приложения на Java в LibreOffice, включително коя среда за изпълнение на Java (JRE) да се използва. Определя и дали да се използват експериментални (нестабилни) възможности като записването на макроси и достъпа до експертните настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Разширени.


Снимка на диалога „Настройки – Разширени“

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Настройки на Java

note

Текущият списък на модули и ресурси на LibreOffice, които зависят от Java, е достъпен в уикито (на английски).


Използване на обкръжение за изпълнение на Java

Позволява ви да стартирате приложения на Java в LibreOffice. Когато приложение на Java се опитват да осъществят достъп до твърдия диск, се показва прозорец за потвърждение.

Вече е инсталирано обкръжение за изпълнение на Java (JRE):

Изберете обкръжението, което желаете да бъде използвано. В някои системи трябва да изчакате известно време, докато списъкът се запълни. Също така в някои системи трябва да рестартирате LibreOffice, за да влезе в сила променената настройка. Пътят до JRE се показва под списъчното поле.

Можете да подмените подразбираното обкръжение за Java на системата чрез една от следните алтернативи:

Добавяне

Добавете път до главната папка на JRE в компютъра. Пътят се задава в следващия диалогов прозорец.

Параметри

Отваря диалоговия прозорец Начални параметри за Java.

Път за класове

Отваря диалоговия прозорец Път до клас.

Незадължителни възможности

Разрешаване на експериментални възможности

Разрешава функции, които не са завършени или може да съдържат известни дефекти. Списъкът на тези възможности се мени между версиите и може да е празен.

Разрешено записване на макроси

Разрешава записването на макроси, така че да бъде достъпна командата Инструменти - Макроси - Записване на макрос.

Експертни настройки

Отваря диалога „Експертни настройки“ за разширени настройки и конфигуриране на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!