Експертни настройки

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice - Разширени - Отваряне на експертните настройки.


Отваря диалога „Експертни настройки“ за разширени настройки и конфигуриране на LibreOffice. Диалогът „Експертни настройки“ служи за достъп до стотици конфигурационни параметри на LibreOffice, повечето от които не са достъпни през потребителския интерфейс и диалозите за настройка.

Икона Внимание

Диалоговият прозорец „Експертни настройки“ ви позволява да променяте и записвате настройки, които могат да повредят потребителския ви профил в LibreOffice. При това потребителският профил може да стане нестабилен, вътрешно противоречив или дори неизползваем. Продължете само ако разбирате какво правите.


Икона Съвет

Експертните настройки не променят системната инсталация на LibreOffice в компютъра ви.


Поле за търсен текст

Въведете името на настройката, която искате да видите. После натиснете бутона „Търсене“.

Бутон „Търсене“

Щракнете, за да потърсите въведения текст в дървото с настройки.

Дърво на настройките

Изброява настройките, организирани йерархично под формата на дърво. За да разгънете клон, щракнете двукратно върху знака (+). След като дадена настройка се покаже в дървото, можете да я редактирате.

Име на настройка

Името на настройката.

Свойство

Показва името на свойството на настройката.

Тип

Определя типа на свойството. Валидни типове са:

Стойност

Текуща стойност на свойството.

Редактиране

Отваря диалог за редактиране на настройката.

tip

Щракнете двукратно в реда на настройката, за да редактирате текущата текстова или числова стойност или да превключите логическа стойност.


Нулиране

Отменя промените, нанесени в диалога до момента.

Моля, подкрепете ни!