Връзка към база от данни

Създава или редактира запис в раздела Бази от данни.

Файл от БД

Въведете пътя и името на файла на базата от данни. Името на файла трябва да завършва с разширението .odb.

Преглед

Отваря диалоговия прозорец за файлове, в който можете да изберете файла на базата от данни.

Регистрирано име

Въведете име за базата от данни. LibreOffice използва това име за достъп до нея.

Моля, подкрепете ни!