Връзки

Определя дали и как да се резервират връзките към източници на данни.

В раздела Връзки можете да укажете, че връзките, които вече не са необходими, не се изтриват незабавно, а се запазват свободни за известно време. Ако в този период стане необходима нова връзка към източника на данни, свободната връзка може да се използва за тази цел.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Base - Връзки.


Набор от връзки

Разрешено резервиране на връзки

Указва дали избраните връзки се резервират.

Известни драйвери в LibreOffice

Показва списък на зададените драйвери и данни за връзки.

Текущ драйвер

Избраният в момента драйвер е показан под списъка.

Разрешено резервиране за този драйвер

Изберете драйвер от списъка и отметнете Разрешено резервиране за този драйвер, за да включите резервирането на съответната връзка.

Максимално изчакване (секунди)

Задава времето в секунди, след което се освобождава резервирана връзка. Времето може да бъде между 30 и 600 секунди.

Моля, подкрепете ни!